Home

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm.
Het gaat om ‘doen’. Dit in tegenstelling tot gesprekstherapie,
waarbij praten centraal staat.

Bij beeldende therapie maken we gebruik van materialen en werkvormen.
Dit biedt een andere invalshoek om problemen te benaderen, inzicht te krijgen en nieuw gedrag aan te leren. In de therapie maak ik zo nodig ook gebruik van ontspannings- en visualisatie oefeningen, rollenspel, en thuisopdrachten.

Beeldend werken kan ook in periodes van verdriet en verlies behulpzaam en ondersteunend zijn.
Door de ervaringsgerichte benadering, ontstaat er makkelijker ruimte om spanning los te laten, emoties te uiten en daarnaast ook verbondenheid te ervaren.

 

Waarvoor je ook komt, je doet gaandeweg inspiratie op en ontdekt nieuwe mogelijkheden om weer op gang te komen.

Hieronder belicht ik twee thema’s als voorbeeld van mijn benadering.
Informatie over de problematiek waar ik beeldende therapie bij inzet
staat onder het kopje werkervaring.

Inzicht en gedragsverandering

Om dit te bereiken werken we doelgericht met materialen aan opdrachten die aansluiten bij persoonlijke problematiek. Het gaat hier om ontdekken, bewust worden en oefenen. De ervaring tijdens het werken speelt een belangrijke rol. Gerichte oefeningen die je in je dagelijks leven gaat doen horen ook bij het werken aan verandering. Je leert andere kanten van jezelf kennen en problemen op een andere manier te benaderen. Het ontdekken en leren inzetten van je kwaliteiten maakt onderdeel uit van het programma.

Rouw en verlies

Periodes in je leven waarbij ‘de grond onder je voeten lijkt te verdwijnen’, vragen enorm veel van je veerkracht en incasseringsvermogen.

Hoe ga je hiermee om? Hoe kan je goed voor jezelf blijven zorgen?
Rouw en verlies gaan vaak over het verlies van een dierbare.
Maar je gezondheid of je werk kwijtraken
, voelt vaak ook als verlies.

In mijn manier van werken speelt ontspanning en de tijd nemen een grote rol. We beginnen altijd met een ontspanningsoefening. Daarna met een abstracte teken of schilder oefeningen waarbij je uiting kan geven aan gevoelens. Om dit te kunnen heb je ook vertrouwen nodig in mij als therapeut. Dat kan soms even duren voordat dit vertrouwen is opgebouwd. Ook onderzoeken we hoe om te gaan met het verlies. Hoe je in het dagelijks leven plaats kan maken voor de veranderingen in je leven. 
Indien gewenst geef ik ook opdrachten mee om thuis mee bezig te zijn.

Kijk voor meer informatie over therapie onderaan de pagina: ‘hoe werkt beeldende therapie?’ .

Creatieve workshops

Voor diverse doelgroepen bied ik workshops met verschillende thema’s  aan.
In overleg is het voor mij ook mogelijk een maatwerk aanbod te doen.
Hieronder een aantal voorbeelden:

* Zelfzorg voor de mantelzorger
* mindfulness en beeldend werk
* Omgaan met rouw en verlies
* Geheime kamer in jezelf….
* Materialen uitproberen: verf, klei, speksteen, textielverharder?
* 3-D op het doek
* Naschilderen schilderij
* Vakantie van de volwassenheid
* Beelden maken van diverse materialen: klei, speksteen, of textielverharder
* Rolvaas maken van klei of nog vele andere mogelijkheden…..

‘maatwerkworkshops’ zijn in overleg natuurlijk ook mogelijk. 

Hoe werkt beeldende therapie?

Vanuit oefeningen en opdrachten ontstaan persoonlijke werkstukken.
Deze werkstukken zijn niet persé bedoeld om ‘mooi’ te zijn. De werkstukken zijn de weerslag van jouw ervaring.
We werken met diverse materialen, van potlood, krijt, verf, klei, hout, steen, stof tot en met fotografie. Persoonlijke voorkeur en vrij werken kunnen een belangrijke rol in het proces spelen in combinatie met mijn inzicht en therapeutische interventies. Ik werk o.a. met methodes als TBM en ACT.
Door ervaren, onderzoeken, bespreken van, en terugkijken op de ervaring en het resultaat,  werken we aan bewustwording. In de therapie (en ook bij coaching) maken we steeds de overstap tussen de ervaring met het beeldend werk en het dagelijks leven. Er ontstaat zodoende inzicht en er wordt steeds ruimte geboden om anders te handelen, hiermee te oefenen en of ‘los te laten’. Gaandeweg komt er een veranderingsproces op gang.
Voorwaarde voor dit proces is dat iemand bereid is naar zichzelf te kijken, en wil werken aan verandering. Een andere belangrijke voorwaarde is vertrouwen in mij als therapeut. Dat vertrouwen ontstaat in contact met elkaar tijdens het werken.
Beeldende therapie biedt een andere invalshoek om met problemen om te leren gaan of om jezelf verder te ontwikkelen.

               

Werkwijze

Allereerst hebben we een kennismakingsgesprek. Hierbij bespreken we waar je aan wil werken en op welke manier.
Als je besluit te starten maken we eerst afspraken over doelen, voorkeuren, aantal bijeenkomsten en frequentie van de afspraken. Op basis van de doelen en alles wat we besproken hebben, stel ik een voorlopig plan op.  Meestal spreken we eerst voor 5 sessies af. Dan kunnen we daarna samen kijken of er een ‘klik’ is en of je denkt voldoende te hebben aan deze vorm van therapie. Als je hiermee akkoord gaat kunnen we beginnen.

Tijdens de bijeenkomsten maak je werkstukken, werk je aan opdrachten  en doe je oefeningen met diverse materialen. Het plan ligt aan de basis van deze opdrachten en oefeningen. Indien nodig help ik bij het werken met onbekend materiaal. Tijdens en na afloop bespreken we een en ander.

Beeldende therapie maakt zichtbaar, bied de mogelijkheid te experimenteren, oefenen en de overstap te maken vanuit dit oefenen in een veilige omgeving naar nieuwe uitdagingen aangaan in het dagelijks leven.

                         

Persoonlijke voorkeur en mogelijkheden zijn belangrijk. Maar soms kan je van jezelf verstelt staan als je eens iets probeert wat je nooit eerder gedaan hebt!
We werken met teken- en schildersmaterialen, fotografie, klei, steen, hout, linoleum en houtsnede, maar soms ook met steen of gaas en cement….

Wanneer reizen een probleem is, kan ik ook thuis of naar de instelling komen.
Ik neem dan een koffertje met materialen mee.
Voor mensen met een fysieke beperking, of niet aangeboren hersenletsel is dit vaak een oplossing.

 

Regio-aanduiding:

Zwolle / Ommen / Hardenberg / Hoogeveen / Emmen / Dalfsen / Overijssel / Salland / Almelo / Meppel / Drenthe

 

Wat kies je?

wanneer Kies je voor Vaktherapie?

Als je hulp wilt maar iets anders wil dan alleen praten, en als je….

*   anders om wil leren gaan met problemen
*   met pijn of verlies te maken hebt en hierdoor ‘vastloopt’
*   nieuwe vaardigheden aan wil leren
*   mogelijkheden wil ontdekken
*   op zoek bent naar of bezig wil zijn met zingeving
*   of nog een andere reden hebt, die hier niet bij staat
neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Vaktherapie is een creatieve therapie. Deze therapie wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Creatieve coaching

Bij coaching ligt de focus op onderzoeken en gebruik maken van je mogelijkheden en kwaliteiten. Dit om bepaalde doelen die jij belangrijk vindt te bereiken en voor je persoonlijke ontwikkeling. Inzichtgevende oefeningen en opdrachten met creatieve middelen horen hierbij.

Workshops

Als je je persoonlijk en creatief wil ontwikkelen op een andere
manier dan via een ‘gewone creatieve cursus’ en je hebt verder geen hulpvraag,
dan kan je mijn workshops volgen.

Omdat ik brede werkervaring heb met diverse doelgroepen en ervaring heb met uiteenlopende materialen en werkvormen is een maatwerkaanbod mijn uitgangspunt.

Beeldende therapie is geschikt voor iedereen die ervaringsgericht wil werken.
Onder het kopje werkervaring staan diverse ‘doelgroepen’ genoemd, waar ik beeldend therapeutisch mee werk of gewerkt heb.